Initiativa Romprest pentru constientizarea importantei implicarii cetatenilor in ecologizarea oraselor in care locuiesc.

1
576


Ecologia
(din greacă: οἶκος, „casă”, sau „mediu”, -λογία), este analiza științifică și studierea interacțiunilor dintre organisme și mediul lor de viaţă. Este un domeniu interdisciplinar, care include biologia, geografia și știința Pământului. Ecologia include studiul interacțiunilor organismelor cu fiecare alte organisme, precum și cu componentele abiotice ale mediului lor. Subiectele de interes pentru ecologiști includ diversitatea, distribuția, cantitatea(biomasa) și numărul (populația) anumitor organisme, precum și cooperarea și concurența între organisme, atât în ​​interiorul cât și între ecosisteme.

Pentru Romprest, ecologia vizează mai mult decât mediul înconjurător, este interacţiunea dintre natura şi oameni, între oraşe şi locuitori, între noi oamenii şi planeta pe care locuim.

Ecologizarea oraşelor reprezintă pentru Romprest o prioritate, deoarece mediul urban nu poate susţine viaţa fără implicarea activa a cetăţenilor sau a firmelor care prestează servicii de ecologizare şi salubrizare. Un oras asupra caruia cetaţenii nu intervin frecvent, organizat prin activităţi de întreţinere a curaţeniei îşi epuizează rapid resursele naturale şi intră în colaps ecologic.

Oferim ca exemplu Actţunea de salubrizare în cartierul Giuleşti , unde s-au efectuat activităţi de salubrizare şi ecologizare în zona urbană, cu suportul Poliţiei Locale, a Primăriei, a mass-mediei şi  a cetăţenilor.

Ecosistemele sunt compuse din piese care interacționează în mod dinamic, inclusiv organismele, comunitățile pe care le alcătuiesc, precum și componentele de bază non-viață ale mediului lor. Procesele ecosistemice, cum ar fi producția primară, pedogeneza, circuitul nutrienților, reglează fluxul de energie și materie într-un ecosistem. Astfel noi oamenii, suntem dependenţi de resursele mediului înconjurător şi trebuie să protejăm şi să ajutam mediul pentru ca acesta să-şi desfăşoare ciclurile naturale într-un mod armonios. Astfel, pe langa activităţile de igenizare, deratizare, colectarea deşeurilor, Romprest a înteles, de-a lungul timpului, că trebuie să desfăşoare programe de informare publică, promovînd o atitudine proactivă pentru cetăţeni, promovînd implicarea cetăţenilor în activităţile de curăţenie.

[WpProQuiz 1]

Pentru Romprest conceptul de Ecologie nu este sinonim cu mediul înconjurător, ecologism, istorie naturală, sau știința mediului. Ea este strâns legată de biologia evolutionista, de interactiunea organismelor, a oamenilor cu mediul lor de viaţă. Un aspect important pentru Romprest este de a îmbunătăți înțelegerea modului în care oamenii inteleg, la modul practic, activităţile ecologice.

Ecologiștii caută să explice:

  • Procesele de viață, interacțiunile și adaptările
  • Mișcarea materiei și a energiei prin intermediul comunităților de viață
  • Dezvoltarea ecosistemelor
  • Abundența și distribuția organismelor și a biodiversității în ecosisteme

 

Un alt exemplu concret este Acţiunea ecologică în sectorul 5 , realizată în data de 29 martie 2016, de Romprest, având implicarea cetăţenilor şi instituţiilor locale.

Ecologia este o știință umanista, de asemenea. Asa cum am afirmat, pentru Romprest există mai multe aplicații practice ale ecologiei în administrarea comunitară a oraşelor, managementul zonelor umede, gestionarea resurselor naturale (agroecologiei, agricultură, silvicultură, agrosilvicultura, pescuit), planificarea urbană (ecologia urbană), economie. De exemplu, cercurile care abordeaza subiectele legate de dezvoltarea durabila, tratează ecologia ca fiind mai mult decât mediul inconjurator, sau sanatatea mediului de viata. Ecologia nu este tratată ca fiind separate de oameni, ci este inclusiv oameni și resursele care compun ecosistemele care, la rândul său, mentin mecanismele biofizice, ofera feedback-ul care moderează procesele care acționează asupra vietii (biotică) și non-vii (abiotici). Ecosistemele susţin funcţiile biologice de sprijin și produc capital natural cum ar fi producția de biomasă (alimente, combustibil, fibre), reglarea climei si a ciclurilor biogeochimice globale, filtrarea apei, formarea solului, controlul eroziunii, protecția împotriva inundațiilor, precum și multe alte caracteristici naturale, avand totodata valoare științifică, istorică, economică sau chiar intrinsecă. În acest sens, se subliniază din nou, preocuparea companiei Romprest faţă de menţinerea sănătaţii ecologice ale oraşelor, ale ecosistemelor urbane, care la rîndul sau oferă facilităţile necesare cetătenilor. Calitatea pământului afecteaza asfaltul şoseleor urbane, sănatatea copacilor afecteaya parcurile şi zonele de arement urban. Astfel, Romprest propune o sinergie a preocupărilor ecologice, o coerenţă care va asigura un demers clar şi pragamatic.
Cuvântul „ecologie” ( „Ökologie”) a fost inventat în anul 1866 de către savantul german Ernst Haeckel (1834-1919). Gândirea ecologică este derivata în filozofie, în special de la etică și politică. Filozofi greci antici precum Hipocrate și Aristotel a pus bazele ecologiei în studiile lor asupra istoriei naturale. Ecologia modernă a devenit o știință mult mai rigurosă la sfârșitul secolului al 19-lea. Conceptele evolutive referitoare la adaptare și selecția naturală au devenit pietrele de temelie ale teoriei moderne, ecologice.

Domeniul de aplicare al ecologiei conține o gamă largă de niveluri de organizare care acoperă micro-nivelul (de exemplu, celule) la o scară planetară (de exemplu, biosfera). Ecosistemele sunt dinamice, ele nu urmează întotdeauna o cale liniara, dar ele sunt mereu în schimbare, uneori, rapidă și, uneori, extrem de lentă, încât poate dura mii de ani. Zona unui ecosistem poate varia foarte mult. Un singur copac are o mică importanță pentru clasificarea unui ecosistem forestier, dar are o  relevanţă critică pentru organismele vii care locuiesc pe el. Mai multe generații de afide poate exista peste durata de viaţă a unei singure flori. Fiecare dintre aceste afide, la rândul lor, poate să sprijine diverse comunități bacteriene. Natura conexiunilor în comunitățile ecologice nu pot fi explicate prin cunoașterea detaliilor a fiecarei specii în mod izolat, deoarece modelul emergent nu poate fi cunoscut până când nu se studiază ecosistemul ca un ansamblu integrat.

Acţiune Ecologizare Piaţa Matache, realizată de Romprest este un exemplu practic de ecologizare comunitară, în zona urbană.

In viziunea Romprest, fiecare cetăţean este important şi merită un mediu de viaţă curat, care să-i confere deminitate şi resursele necesare unui trai armonios. Acţiunile ecologice trebuie practicate cu mai multă pasiune, de la generaţie la generaţie, pentru a ajunge să profităm la maxim de resursele naturale ale planetei.