Principalele modificari ale Codului Muncii , in conf. cu OUG 53/2017

0
98
Prietenii tai vor sa afle...Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0

Principalele modificari ale Codului Muncii , in conf. cu OUG 53/2017

  • Orice modificare a unuia dintre elementele contractului de munca in timpul executarii acestuia impune incheierea unui act aditional la contract anterior producerii modificarii, cu exceptia situatiilor in care o asemenea modificare este prevazuta in mod expres de lege sau in contractul colectiv de munca aplicabil.
  • Angajatorul are obligatia de a tine la locul de munca evidenta orelor de munca prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidentierea orei de incepere si a celei de sfarsit al programului de lucru, si de a supune controlului inspectorilor de munca aceasta evidenta, ori de cate ori se solicita acest lucru.
  • Angajatorul este obligat sa pastreze la locul de munca o copie a contractului individual de munca pentru salariatii care presteaza activitate in acel loc.
  • Constituie contraventie – primirea la munca a unei persoane fara transmiterea raportului de munca in registrul general de evidenta a salariatilor cel tarziu in ziua anterioara inceperii activitatii, cu amenda de 20.000 lei pentru fiecare persoana identificata;
    – primirea la munca a unui salariat in perioada in care acesta are contractul individual de munca suspendat, cu amenda de 20.000 lei pentru fiecare persoana identificata;
    – primirea la munca a unui salariat in afara programului de lucru stabilit in cadrul contractelor individuale de munca cu timp partial, cu amenda de 10.000 lei pentru fiecare persoana identificata
Prietenii tai vor sa afle...Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0