Reciclarea hartiei, materialului plastic, electronicelor, sticlei, metalelor

0
643

Reciclarea în Anglia a hârtiei, electronicelor, sticlei și plasticului

În 2013, 43,5% din deșeurile municipale  din Regatul Unit au fost reciclate, compostate sau defalcate prin metode ecologice. Majoritatea serviciilor de reciclare întreprinse în Regatul Unit sunt făcute de către autoritățile statutare, cu toate că deșeurile comerciale și industriale sunt prelucrate în principal de companii private.

Documenteaza-te temeinic

Autoritățile locale sunt responsabile pentru colectarea deșeurilor municipale și să monitorizeze condițiile de folosire a containerelor de pe străzi. Legea de uz casnic de reciclare a deșeurilor 2003 a cerut autorităților locale din Anglia ca fiecare gospodărie să dețină un sistem de colectare separată, pe cel puțin două tipuri de materiale reciclabile. Scoția, Irlanda de Nord și Țara Galilor, au  obiective proprii, dar toate statisticile sunt raportate către Eurostat.

Autoritățile locale se implică în vederea atingerii obiectivelor de reciclare stabilite de către autoritățile naționale și regionale europene, prin impunerea unor sancțiuni financiare pentru că nu a reciclat. De exemplu, taxe sunt impuse în funcție de proporția de deșeuri care ajung la gropile de gunoi, impunându-se o taxă care poate ajunge la £ 82.60 pe tonă.

Spre deosebire de alte țări europene, există foarte puține scheme de depozitare și de exploatare a deșeurilor. Strategia de ambalare Defras a anului 2009 a sprijinit programe bazate pe recompensă, dar altele decît cele folosite în  Scotia, care nu au primit aproape nici o atenție publică sau politică.

Politica de reciclare și colectare selectivă internă este orientată spre încurajarea mai multor persoane să preia controlul asupra activitățiilor de reciclare în propriile lor case, iar pe parcursul ultimului deceniu, au fost introduse o serie de noi reglementări pentru a încuraja obținerea unor cantități mai mari de materiale depuse în sistemele de reciclare și colectare selectivă. Au fost administrate și amenzi pentru persoanele care nu separă și depozitează corect deșeurile menajere, punându-se un mai mare accent pe colectarea selectivă a deșeurilor și separarea acestora pe diferite nișe de reciclare.

Recent, accentul s-a mutat pe sancționarea celor care nu reciclează suficient pentru a încuraja mai mulți oameni să recicleze.

Alte modalități de a îmbunătăți reciclarea includ încurajarea depozitării articolelor din sticla în diferite instituții publice sau private, în bănci, supermarket-uri și de compostare a deșeurilor biodegradabile care nu trebuie trimise la gropile de gunoi. Una dintre cele mai bune metode de reciclare este de a reutiliza pur și simplu elementele, mai degrabă decât să fie depozitate în recipeientele dedicate reciclării.

Conform celor mai recente cifre de la Defras:

  • 37% din deșeurile menajere au fost reciclate în 2008/09
  • A existat o creștere de 235% în domeniul reciclării de uz casnic în Anglia între 2000/01 și 2009/10.
  • 23 de milioane de tone de deșeuri menajere au fost generate în 2009/10, din care 9,4 milioane de tone au fost reciclate, reutilizate sau compostate.
  • În 2009/10, prin compostare s-a obținut cea mai mare parte a deșeurilor reciclabile, care cuprinde 40% din totalul deșeurilor.

Deșeurile comerciale și industriale constituie o mare parte din deșeurile din Marea Britanie. Conform celor mai recente cifre de la Defras, 48 de milioane de tone de deșeuri au fost generate în Anglia, în 2009, o scădere de la 67,9 milioane de tone în 6 ani. Mai mult decât atât, 52% din deșeurile reciclabile au fost refolosite sau reciclate, în comparație cu doar 42% în 2002/03.

Această cifră este, de asemenea, mai mare decât rata de reciclare de uz casnic. Sectoarele industriale generează cantități aproximativ egale de deșeuri cu rate de reciclare similare, chiar dacă sectorul de servicii este mai mare din punct de vedere economic. Rapoartele obținute indică faptul că furnizorii de servicii de reciclare nu au îndeplinit întotdeauna standardele Comisiei Europene, ale consiliilor locale. De asemenea, nu a existat nici un studiu cuprinzător pe domeniul deșeurilor reciclabile înainte de anul 2003.

Reciclarea Sticlei

Sticla poate fi reciclată sub formă de ale sticle și borcane, prin procedee în care care recipientele de sticlă sunt topite apoi refăcute. Sticla poate fi reciclat la infinit, deoarece nu pierde nici o calitatea. Procedeele de reciclare folosesc mult mai puțină energie, mai puține materii prime și produce mai puțin CO2 decât de fabricare sticlei de la zero. Principala dificultate cu reciclarea sticlei este necesitatea de a elimina materialele nedorite care contaminează și evitarea amestecului culorilor diferite.
Punctele de colectare pentru sticla, cunoscut sub numele de Bănci de sticlă sunt foarte frecvente în apropierea centrelor comerciale, la zone rezidențiale și de agrement din cartierele din Marea Britanie. Băncile de sticle de obicei stau pe lângă punctele de colectare și a altor deseuri reciclabile cum ar fi hârtia, metalul și materiale plastice.  Spașiile amenajate pentru coelctarea deșeurilro municipale  au de obicei un singur punct central pentru toate tipurile de deșeuri, în care sunt amplasate recipiente mari de sticlă. În prezent, există peste 50.000 de bănci de sticle în Regatul Unit  și 752,000 tone de sticlă sunt reciclate acum anual.

Reciclarea Hârtiei

Aproape toate tipurile de deșeuri de hârtie sunt reciclabile, iar procedeele de obținere a hârtiei prin reciclare necesită mult mai puțină energie și mai puține materii prime procedeele de obținere a hârtie pornind de la zero. Cu toate acestea, hârtia nu poate fi reciclat la infinit, iar numarul normal de reciclări este aproximativ șase. Statistic, 12,5 milioane de tone de hârtie și carton sunt folosite anual in Marea Britanie.

Reciclare material plastic

In Marea Britanie, cantitatea de material plastic post-consum reciclat este relativ scăzută, în parte din cauza lipsei instalațiilor de reciclare. Problema principală cu materialul plastic este dată de dificultatea sortării materialului, deoarece există foarte multe tipuri diferite de materiale plastice care complică procesul. Din acest motiv, unele metode de selectare se execută manual, procedeu care poate fi consumator de foarte mut timp.

Programul de reciclare a maselor plastice Challenge 2020 a fost fondat în anul 2009 în  industria maselor plastice, cu scopul de a ajuta publicul britanic să se implice într-o  dezbatere națională cu privire la utilizarea, reutilizarea materialelor plastice. Astfel, au fost organizate o serie de dezbateri online pe site-ul oficial  în jurul activității de reciclare a materialeor plastice.

Reciclare metal

Există o rată de reciclare ridicată pentru cutiile de metal din Marea Britanie, cu reciclarea a aluminiului și a cutiilor de oțel. Metalul poate fi reciclat la infinit. În plus, metalul este cel mai ușor materialul de extras și separat separat, putandu-se folosi magneți.

Uniunea Europeană a implementat (Directiva privind DEEE, 2002/96 / CE) Directiva privind deșeurile din Echipamente electrice și electronice în februarie 2003. Prin aceasta, se impune producătorilor să-și asume sarcina de reciclare prin rambursarea costurilor reciclatorii. Acesta a stabilit, de asemenea, o cotă minimă de 4 kg pe cap de locuitor de deșeuri până în 2009.