ROMPRES COMUNICAT “Ora de ecologie”la şcoala gimnazială nr.139 “Mircea Sântimbreanu”, susţinută de Primăria Municipiului Bucureşti şi Romprest

0
171

Joi, 14 aprilie 2016, aproape 200 de elevi  din clasele primare de la şcoala gimnazială nr. 139 “Mircea Sântimbreanu”, din Sectorul 5,  au participt la ora de ecologie susţinută de Primăria Municipiului Bucureşti şi Romprest.

Elevii, însoţiţi de cadrele didactice au participat activ la ora de ecologie,  prin îndrumarea specialiştilor în domeniu care le arată importanţa adoptării unei atitudini pozitive faţă de mediul înconjurator, prin: conservarea , protejarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului, protejarea sănătăţii oamenilor, ultilizarea prudent şi raţional a resurselor naturale. Micii ecologişti au luat parte la acţiunea de pre-colectare separată a deşeurilor reciclabile, la final fiind premiaţi de către organizatori cu medalii şi diplome.

Prin manifestarea grijei faţă de mediul înconjurător, Primăria Municipiului Bucureşti  şi Romprest organizează astfel de activităţi de responsabilitate sociala, mediul fiind o componentă esenţială în dezvoltarea durabilă a fiecărei ţări.

Scopul acestor campanii este formarea unei conduite ecologice corecte prin cultivarea sensibilităţii faţă de mediu, prin dezvoltarea comportamentului civic al tinerei generaţii faţă de mediu şi resursele planetei.

Evenimentul face parte din campania de curăţenie de primăvară, iniţiată de Primăria Municipiului Bucureşti, la nivelul capitalei, cu sprijinul Romprest.

Susţinem campanii ecologice pentru că este de datoria noastră să protejam natura!

Viziunea școlii Mircea Sântimbreanu
ȘCOALA este acel spațiu privilegiat în care fiecare copil pășește cu emoție, cu sfială, cu speranță. Aici descoperă valorile fundamentale ale devenirii umane: CUNOAȘTEREA, PRIETENIA, ÎNCREDEREA, CREDINȚA, SOLIDARITATEA, GENEROZITATEA, CURAJUL, RESPONSABILITATEA, ALTRUISMUL. Aici își construiește sinele, își șlefuiește personalitatea, își află limitele și învață cum să le depășească. Aici învață să împartă ceea ce are cu cei din jur, să împărtășească idei și trăiri. Aici devine, pas cu pas, OM.