Romprest – Intretinerea curateniei in comunitatea locala

0
1207

salubrizare-salubritate-romprest-curatenie_3Romprest instiinteaza cetatenii din Bucuresti cu privire la importanta implicarii in pastrarea curateniei comunitare. O multime de cetateni doresc sa afle informatii reale despre organizarea serviciilor de curatenie urbana, astfel incat sa inteleaga si sa participe la dezvoltarea comunitatii in care traiesc. Unul dintre aspectele esentaie legate de administrarea comunitara este intretinerea curateniei. Acest tip de cetatean care doreste sa se informezi, in majoritatea cazurilor doreste sa se implice activ in intretierea curateniei locale. Vom expune in acest articol obligatiile cetatenilor vizavi de procesul de intretiere a curateniei comunitare.

Romprest prezinta lista recomandarilor pentru pastrarea curateniei in comunitatea locala.

 • intretinerea si curatenia locuintelor pe care le detin in proprietate sau cu chirie, anexelor – gospodaresti, a curtilor si imprejmuirilor acestora;
 • curatarea fatadelor locuintelor si altor constructii amplasate in frontul strazii si zugravirea periodica a acestora, potrivit masurilor stabilite de consiliul local ;
 • finalizarea constructiilor incepute, pe baza autorizatiilor eliberate de primari in conditiile si in termenele stabilite de acestea;
 • repararea si intretinerea instalatiilor aferente imobilelor;
 • mentinerea curateniei pe trotuare, pe partea carosabila a strazii sau a drumului, pe portiunea din dreptul gospodariei sau a terenului pe care il folosesc ;
 • indepartarea zapezii si a ghetii de pe trotuarele din dreptul imobilelor in care locuiesc sau pe care le folosesc in alte scopuri ;
 • pastrarea curateniei pe arterele de circulatie, in piete, in targuri si oboare, precum si in alte locuri publice;
 • respectarea masurilor stabilite de Consiliul local al comunei Bezdead, pentru asigurarea igienei publice si a curateniei in localitate ;
 • depozitarea reziduurilor menajere si a gunoaielor numai in locurile special amenajate de autoritatile administratiei publice locale;
 • curatarea mijloacelor de transport la intrarea acestora pe drumurile publice ;
 • intretinerea permanenta a curateniei santurilor de scurgere a apei pluviale si a podetelor din dreptul locuintei, respectiv a terenurilor pe care le detineti sau administrati ;
 • incheierea de catre persoanele fizice si juridice a contractului de preluare si transport a reziduurilor menajere cu societatea de salubrizare
 • se interzice utilizarea santurilor de scurgere din fata cladirilor, precum si din apropierea unor surse de apa (paruri,luciu apa) pentru evacuarea apelor fecale-menajere si dejectiilor animaliere;
 • se interzice depozitarea in santurile de scurgere, pe malurile acestora, pe podete si tuburile de beton aferente a materialelor de constructie sau deseurilor de orice fel ;
 • se interzice depozitarea pamantului rezultat din curatirea santului pe marginea carosabila a strazii. pentru eliberarea autorizatiei de construire/desfiintare solicitantul va prezenta obligatoriu contractul de ridicare si transport a materialelor rezultate in urma activitatilor ce urmeaza sa fie autorizate, incheiat cu operatorul autorizat.

DSC_0894Romprest instiinteaza despre obligatiile persoanelor fizice si juridice privind protectia mediului si pastrarea curateniei

Click aici pentru multe detalii legate de actiunea de combatere a formelor de poluare care afecteaza curatenia oraselor

 • depozitarea desurilor de orice fel numai pe amplasamentele autorizate in acest sens.;
 • sa nu arda mirisitile, stuful,tufarisurile sau vegetatia ierboasa fara acceptul autoritati competente pentru protectia mediului si fara informarea in prealabil a serviciului public pentru situatii de urgenta;
 • luarea de masuri de salubrizare a terenurilor detinute cu orice titlu, neocupate productiv sau functional, in special a celor situate de-a lungul cailor de comunicatie rutiera;
 • efectuarea remedierilor zonelor in care solul si subsolul au fost afectate;
 • anuntarea autoritatilor despre situatii accidentale care pun in pericol mediul si sa actioneze pentru refacerea sa ;
 • gestionarea deseurilor in conditii de protectie a sanatatii populatiei si a mediului. Cititi detalii pe site-ul oficial Romprest;
 • sa nu foloseasca ingrasaminte chimice si produse de protectia plantelor pe suprafetele unde sunt instituite masuri speciale de protectie. Cititi detalii pe site-ul oficial Romprest;
 • folosirea in perioada infloririi plantelor a caror polenizare se face prin insecte, numai acele tratamente cu produse de protectia plantelor care sunt selective fata de insectele polenizatoare ;
 • sa stocheze temporar ingrasamintele chimice si produsele de protectia plantelor numai ambalate si in locuri protejate, bine aerisite ;
 • sa nu spele obiecte, produse, ambalaje, materiale care pot produce impurificarea apelor de suprafata. Cititi detalii pe site-ul oficial Romprest;
 • sa nu deverseze in apele de suprafata si subterane, ape uzate, fecalo-menajere, substante periculoase. Cititi detalii pe site-ul oficial Romprest;
 • sa nu arunce si sa nu depoziteze pe maluri, in albiile raurilor, paraielor, paraiaselor si in luciurile de apa a deseurilor de orice fel ;IMG_5731_1
 • sa reduca si sa elimine emisiile nocive atmosferei ;
 • sa mentina suprafata impadurita a fondului forestier, a vegetatiei forestiere din afara fondului forestier,inclusiv a tufisurilor si pajistilor existente ;
 • sa exploateze masa lemnoasa in conditiile legii, precum si sa ia masurile de inlocuire si de completare ;
 • sa gestioneze corespunzator deseurile rezultate din exploatarea lemnului. Cititi detalii pe site-ul oficial Romprest;
 • sa nu degradeze mediul natural sau amenajat prin depozitari necontrolate de deseuri de
  orice fel.
 • sa nu aprinda si sa foloseasca focuri deschise, decat in vetre special amenajate si semnalizate;