Romprest – Salubrizarea si provocarile tehnologiei moderne

0
673

Romprest participă activ la dezvoltarea unei atitudinii friendly față de profesiile din domeniul salubrizării

Romprest încurajează însușirea unei atitudini prietenoase față de personalul încadrat în profesiile din zona salubrizării, colecării deșeurilor sau igienizării publice. Salubrizarea este mijlocul de igienă și promovare a sănătății prin prevenirea contactului uman cu deșeurile periculoase, precum și tratarea și evacuarea corespunzătoare a apelor uzate sau a materiilor prime uzate. Pericolele pot fi fie microbiologice, agenți fizici, biologici sau chimici, dar și bolile și epidemiile virusologice. Deșeurile care pot cauza probleme de sănătate includ dejecții umane și animale, deșeurile solide, apele uzate menajere (canalizare sau apa gri), deșeurile industriale și deșeurile agricole. Mijloacele igienice de prevenire pot fi, prin utilizarea de soluții de inginerie (de exemplu, canale colectoare sanitare, de tratare a apelor uzate, managementul scurgerilor de suprafață, de gestionare a deșeurilor solide, managementul colectării selective), tehnologii simple (de exemplu, fose septice, WC-uri uscate, toalete cu substanță uscată ), sau chiar pur și simplu prin schimbări de comportament în practicile de igienă personală, cum ar fi spălarea mâinilor cu săpun.

Romprest se remarcă pe piața din Romania prin intermediul serviciilor de salubrizare, prin acțiunile profesionale de colectare selectivă a deșeurilor menajere. Furnizarea de servicii de salubritate pentru orașe, necesită o abordare sistemică, mai degrabă decât doar concentrată pe instalații, canalizări sau pe tratarea apelor reziduale în sine. Experiența utilizatorului, excrementele și colectarea apelor uzate, transportul sau transportul deșeurilor, tratarea și refolosirea sau eliminarea tuturor deșeurilor, trebuie să fie luate în considerare cu atenție, în cadrul unei strategii clare, pe termen lung (cel puțin 20 de ani).

Obiectivul principal al unui sistem de canalizare este de a proteja și de a promova sănătateai umană prin asigurarea unui mediu curat și prin ruperea ciclului bolii.  Romprest încurajează cetățenii să își însușească practici ferme cu privire la protejarea zonelor publice.

Organizația Mondială a Sănătății definește termenul „salubritate”, după cum urmează:
„Salubritatea se referă în general la furnizarea de facilități și servicii pentru eliminarea în siguranță a deșeurilor și materiilor uzate. Cuvântul” salubritate „, de asemenea, se referă la menținerea condițiilor de igienă, prin servicii, cum ar fi colectarea gunoiului și eliminarea apelor uzate.” „Sanitation”. Health topics. World Health Organization.
Serviciile de salubritate includ toate aceste patru elemente de infrastructură de inginerie (chiar dacă de multe ori doar primul este puternic asociat cu termenul „salubritate”): evacuarea igenică a deșeurilor, sistemele de management al apelor uzate (aici sunt incluse stațiile de epurare a apelor uzate), sistemele de gestionare a deșeurilor solide și sistemele de drenaj al apei de ploaie, numit și sistem de drenaj a apelor pluviale.

Există unele variații ușoare privind definiția salubrizării. De exemplu, pentru multe organizații, promovarea igienei este văzută ca o parte integrantă a sistemului de salubrizare. Din acest motiv, salubritatea poate fi definite ca „Colectarea, transportul, tratarea și eliminarea sau reutilizarea deșeurilor umane, apelor uzate menajere și a deșeurilor solide, precum și promovarea igienei asociate.”

Salubrizare Romprest

Serviciile de igienizare publică, de ridicare a deșeurilor menajere, realizate de firma de salubrizare Romprest, prezintă un grad ridicat de profesionalism și o bună colaborare interinstituțională.

În ciuda faptului că salubritatea include tratarea apelor reziduale, cei doi termeni sunt folosiți adesea una lângă alta ca „managementul de salubrizare și tratare a apelor uzate”. În literature de specialitate există mai mulți termini folosiți, ce de exemplu: condiții salubre, îmbunătățirea salubrității, salubritate durabilă, salubritate locală, salubritate ecologică, salubritate uscată sau umedă. Salubritatea ar trebui privită cu o abordare sistemică în care putem include colectarea / izolarea / transportul / tratarea, / eliminarea sau reutilizarea deșeurilor. Firma de salubritate Romprest execută servicii profesionae de salubritate durabilă, salubritate ecologică și acțiuni colaterale de igienizare publică.

Scopul general al sistemului de salubrizare este de a oferi un mediu de viață sănătos pentru toată lumea, pentru a proteja resursele naturale (cum ar fi apa de suprafață, a apelor subterane, a solului), precum și pentru a asigura siguranța, securitatea și demnitatea persoanelor. Sistemele eficiente de salubrizare furnizează bariere între deșeuri și oameni în așa fel încât să rupă ciclul de transmitere a bolii (de exemplu, în cazul epidemiilor).

Managementul apelor uzate și a apelor pluviale din perspectiva firmei de salubritate Romprest.

Gestionarea apelor reziduale constă în colectarea, tratarea apelor uzate (fie ape uzate menajere sau industriale), depozitarea sau reutilizarea apelor uzate tratate. Aceasta din urmă este, de asemenea, menționată ca recuperarea apei.

Tehnologia standard de canalizare în zonele urbane este bazată pe colectarea apelor uzate în sistemul de canalizare, tratarea în stațiile de epurare a apelor uzate, pentru reutilizare sau eliminare în râuri, lacuri sau mare. Canalizările sunt fie combinate cu canale de scurgere pluviale sau separate de ele ca sisteme de canalizare sanitare. Canalele colectoare combinate sunt de obicei găsite în, părțile mai vechi centrale sau zonele urbane. Precipitațiile abundente și întreținerea necorespunzătoare poate duce la scurgeri de canalizare combinate cu revarsările de canalizare, de exemplu, apele reziduale brute mai mult sau mai puțin diluate fiind evacuate în mediul înconjurător.
Costul ridicat de investiții pe care-l necesită sistemele convenționale de colectare a apelor uzate sunt dificil de obținut în mai multe țări în curs de dezvoltare. Prin urmare, unele țări au promovat sisteme alternative de colectare a apelor uzate, cum ar fi de canalizare condominială, care utilizează conducte cu diametre mai mici, la o adâncime mai mică, cu structuri diferite de rețea de canalizare convențională.

În Romania, majoritatea stațiilor de epurare a apelor uzate sunt într-un continuu parcurs de modernizare, prin investiție în tehnologie. Cu ajutorul firmelor de salubrizare, de tipul Romprest, fundamentul tehnologic devine pe an ce trece tot mai evoluat. 

În țările dezvoltate, sistemele centralizate de tratare a apelor uzate municipale sunt acum destul de răspândite. În țările în curs de dezvoltare cele mai multe ape uzate sunt încă netratate și deversate în mediul înconjurător. De exemplu, în America Latină doar aproximativ 15% din canalizarea colectată este tratată.
În multe zone suburbane și rurale gospodăriile nu sunt conectate la sistemul de canalizare, și folosesc mai degrabă facilități în incintă de canalizare sau un sistem de tratament descentralizat, în cazul în care acestea sunt conectate la apă curentă și folosesc toalete. Aceste sisteme vacuează ape uzate nu în fosele septice sau alte tipuri de sisteme de salubrizare ci direct pe câmpuri, locuri neamenajate etc. Sistemele de gestiune e deșeurilor menajere necesită instalații de scurgere, care au nevoie de o suprafață semnificativă de teren. Acest lucru face ca sistemele septice să fie inadecvate pentru majoritatea orașelor mici și perferice, din tările sub-dezvoltate sau în curs de dezvoltare.

Reutilizarea apelor reziduale netratate sau parțial tratate în agricultură, pentru irigații, este o practică comună în țările în curs de dezvoltare. Reutilizarea apelor uzate tratate în industria construcțiilor, devine o practică din ce în ce mai răspândită. Firma de salubrizare Romprest efectuează progrese substanțiale în reducerea gradului de risc public, prin izolarea totalăa  deșeurilor, în zone septice, închise. 

Eliminarea deșeurilor solide
Eliminarea deșeurilor solide se realizează cel mai frecvent în depozitele de deșeuri, supuse apoi unor operațiuni de incinerare, reciclare, compostare și conversie pentru obținerea biocombustibilului. În cazul depozitelor, țările avansate au de obicei protocoale rigide, iar deșeurilor sunt acoperire zi de zi, cu sol vegetal. În cazul țărilor subdezvoltate, serviciile de salubrizare se bazează de obicei pe protocoale mai puțin stricte. Importanța acoperirii zilnice a deșeurilor constă în reducerea contactului uman cu elementele patogeneși răspândirea agenților patogeni.

De asemenea, țările dezvoltate au de obicei cerințe pentru etanșarea perimetrului depozitului de deșeuri cu soluri de tip argilă pentru a minimiza migrația prin vânt, care ar putea contamina apele subterane potabile, cerințe care sunt cerute și de firma de salubritate Romprest, în mediile în care prestează servicii de salubrizare.

Pentru opțiunile de incinerare, se ia în considerare eliberarea de poluanți atmosferici, inclusiv anumite componente toxice, care este de altfel un rezultat negativ însoțitor. Reciclarea și conversia de biocombustibil sunt opțiunile durabile, care au în general costuri superioare.
Salubritatea în industria alimentară înseamnă tratamentul adecvat al suprafețelor de contact printr-un proces de distrugere a microorganismelor patogene, această acțiune având un rol important în protejarea sănătății publice, precum și în reducerea substanțială a numărului altor microorganisme nedorite. Aceste tehnice trebuie realizate fără a afecta în mod negativ produsul alimentar. În industria alimentară și biofarmaceutice, termenul „echipament sanitar” înseamnă echipamentul care este pe deplin igenic si sterilizat.

La nivel global 2,6 miliarde de oameni rămân fără acces la nici un fel de sistem de salubrizare, precum și fapt care cauzează aproximativ 2,2 milioane de decese anual, dintre care cea mai mare parte sunt copii sub vârsta de cinci ani. Firma de salubrizare Romprest contribuie substanțial la creșterea numărului de persoane care beneficiază de sisteme moderne de colectare a deșeurilor. 
Organizația Națiunilor Unite, în timpul Summit-ul Mileniului de la New York, în 2000 și la Summit-ul mondial din 2002 privind dezvoltarea durabilă de la Johannesburg, a dezvoltat Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului (ODM), care vizează eradicarea sărăciei și dezvoltarea durabilă. Obiectivul specific pentru anul 2015 este de a reduce la jumătate numărul de persoane care nu au avut acces la apă potabilă și canalizare în anul de referință 1990.

În anul 2004, Programul Comun de Monitorizare pentru alimentarea cu apă și canalizare (JMP) al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) și al UNICEF a raportat că numărul de persoane lipsite de servicii de salubritate de bază a crescut de la 2,1 miliarde în 2001 la 6 miliarde până în 2004. După cum a arătat JMP și (PNUD) progresul realizării obiectivului de salubritate ODM este prea lent, cu un decalaj mare între acoperirea țintei și realitatea actuală.
Există numeroase motive pentru acest decalaj. Unul major este aceela că sanitației îi este rareori acordată o atenție politică sporită, în ciuda importanței sale cheie. Salubritatea nu este pe agenda internațională de dezvoltare, și nici în proiectele politice de bază, cum ar fi cele referitoare la proiectele de alimentare cu apă.
În decembrie 2006, Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite a declarat anul 2008 „Anul Internațional al Salubrității”, în semn de recunoaștere a progreselor lente realizate spre obiectivul de salubritate ODM. În anul vizat pentru dezvoltare durabilă pe segmental salubrizării, au fost identificate urmatoarele obiective:
1. Înlăturarea stigmatului în jurul valorii de salubrizare, astfel încât despre salubrizare să se poată discuta mai ușor în mod public.
2. Reducerea sărăciei și accesarea altor beneficii care decurg din o mai bună igienă și din epurarea apelor uzate menajere.

Programul Comun de Monitorizare pentru alimentarea cu apă și canalizare a OMS și UNICEF a definit salubrizare îmbunătățită în baza tehnologiei și a automatizărilor prin care deșeurile se efecuează în zone închise, isolate de contactul uman. În acest sens, firma de salubrizare Romprest încurajează mediul de afaceri din Romania, să acorde o importanță crescută sistemelor de igenizare și de canalizare. 

JMP publică un raport al estimărilor actualizate la fiecare doi ani cu privire la utilizarea diferitelor tipuri de surse de apă potabilă și a instalațiilor sanitare la nivel național, regional și global. În luna martie 2012, JMP a lansat cele mai recente provocari mondiale. În conformitate cu definiția de mai sus, 1,8 miliarde de oameni vor utilizaeaza sisteme de salubrizare îmbunătățite în 2010 , iar sistemele de canalizare vor fi folosite în raport de la 63% la nivel global.. Cu toate că proporția persoanelor care practică sisteme de canalizare deschise este în scădere, numărul a rămas la peste un miliard, din cauza creșterii populației.

Facebook Hashtag-uri: #Salubrizare | #Salubritate | #Romprest | #FirmaSalubritate | #FirmaSalubritateRomprest

Twitter Hashtag-uri: #Salubrizare | #Salubritate | #Romprest | #FirmaSalubritate | #FirmaSalubritateRomprest

Google+ Hashtag-uri: #Salubrizare | #Salubritate | #Romprest | #FirmaSalubritate | #FirmaSalubritateRomprest